Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina staan ​​de voorwaarden beschreven die gelden wanneer u als gast of geregistreerd gebruiker gebruik mag maken van de World Physiotherapy website. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. U mag de website alleen gebruiken als u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u de site blijft gebruiken, geeft u aan dat u accepteert dat deze voorwaarden van toepassing zijn op de website en uw gebruik ervan.

We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen, wijzigen of herzien door deze pagina aan te passen. De wijzigingen die in de voorwaarden zijn aangebracht, worden van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst en uw gebruik van de website is onderworpen aan de gewijzigde voorwaarden. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd bekijkt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die World Physiotherapy heeft aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze voorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op de website zijn gepubliceerd.

Jouw account

Onder deze voorwaarden kunt u een account openen bij World Physiotherapy door het registratieformulier in te vullen. Zodra uw registratie is geaccepteerd (en totdat uw account wordt beëindigd), kunt u zich aanmelden voor de Database van Vrijwilligers en Experts (World Physiotherapy DOVES). Andere diensten, zoals registratie van evenementen, kunnen van tijd tot tijd worden aangeboden.

Sommige delen van de website zijn alleen toegankelijk voor lidorganisaties, regio's en subgroepen van World Physiotherapy. Als u toegang tot deze gebieden nodig heeft, neem dan contact op met Heidi Kosakowski via [e-mail beveiligd], waarin uw naam, de organisatie die u vertegenwoordigt en uw rol binnen die organisatie worden bevestigd.

Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens die via haar website aan World Physiotherapy worden verstrekt, zullen worden gebruikt in overeenstemming met haar privacybeleid. Lees deze aandachtig door voordat u verder gaat. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u in met het gebruik ervan in overeenstemming met het privacybeleid van World Physiotherapy.

Annulering

U kunt uw account op elk moment opzeggen door contact op te nemen met World Physiotherapy via e-mail of post. Mogelijk wordt u gevraagd om verder bewijs te leveren dat u de houder van de rekening bent. Uw account wordt zo snel als redelijkerwijs mogelijk na ontvangst van uw e-mail of brief opgeheven.

We kunnen uw account zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken van World Physiotherapy annuleren.

Wereldfysiotherapie merk

Tenzij anders vermeld, is de inhoud van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de naam en het logo van World Physiotherapy, tekst, afbeeldingen en hun indeling eigendom van World Physiotherapy en mag deze op geen enkele manier worden gewijzigd of gekopieerd voor gebruik op andere sites of publicaties, zonder de schriftelijke toestemming van World Physiotherapy. Alle handelsmerken die worden gebruikt of waarnaar wordt verwezen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Neem voor meer informatie contact op met [e-mail beveiligd]

Juridische disclaimer

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen professioneel advies of een aanbod. World Physiotherapy aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig letsel, verlies of schade opgelopen als gevolg van enig gebruik van of vertrouwen op de informatie en het materiaal op of gedownload van haar website. World Physiotherapy heeft veel zorg besteed aan het opstellen van informatie en materialen die op haar website worden weergegeven. World Physiotherapy kan echter geen garantie geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de hierin opgenomen informatie. Gebruikers van deze site moeten altijd professioneel gezondheidsadvies inwinnen bij een gekwalificeerde fysiotherapeut/fysiotherapeut of een andere geschikte gekwalificeerde gezondheidswerker.

Plaatsing van advertenties, evenementen en cursusoverzichten op de website van World Physiotherapy impliceert geen goedkeuring van de geadverteerde producten en/of diensten door World Physiotherapy.

Links naar websites van derden buiten World Physiotherapy zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruikers. World Physiotherapy kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van enige informatie op deze websites van derden - dit is de verantwoordelijkheid van de uitgever van de website van derden. Bovendien onderschrijft World Physiotherapy door te linken naar andere websites op geen enkele wijze de opvattingen of informatie op dergelijke websites en kan World Physiotherapy geen toestemming verlenen voor het gebruik van materiaal dat op dergelijke sites is gevonden.

Werking van de website

World Physiotherapy kan het formaat en de inhoud van de website (of van diensten die via de site worden aangeboden) op elk moment wijzigen.

World Physiotherapy kan de werking van de site (of diensten die via onze website worden aangeboden) beëindigen of opschorten voor ondersteunings- of onderhoudswerkzaamheden, om de inhoud bij te werken of om enige andere reden. Het kan dit op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving doen.

Vragen, zorgen of klachten

Als u vragen, zorgen of klachten heeft over materiaal dat op onze website verschijnt, neem dan contact met ons op via [e-mail beveiligd]

Recht en jurisdictie

Deze voorwaarden (en de levering van diensten door ons) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht, dat jurisdictie heeft over eventuele geschillen.