Zastrzeżenia prawne

Treści zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią profesjonalnej porady ani oferty. World Physiotherapy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty lub szkody powstałe w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania lub polegania na informacjach i materiałach zawartych lub pobranych z jej strony internetowej. Firma World Physiotherapy z dużą starannością przygotowała informacje i materiały prezentowane na swojej stronie internetowej. Jednakże World Physiotherapy nie jest w stanie udzielić żadnej gwarancji dotyczącej dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Użytkownicy tej witryny powinni zawsze zasięgać profesjonalnej porady zdrowotnej u wykwalifikowanego fizjoterapeuty/fizjoterapeuty lub innego odpowiedniego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

Umieszczenie reklam i list kursów na stronie internetowej World Physiotherapy nie oznacza żadnego poparcia dla reklamowanych produktów i/lub usług przez World Physiotherapy.

Linki hipertekstowe do stron internetowych osób trzecich spoza World Physiotherapy są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkowników. World Physiotherapy nie jest w stanie udzielić żadnej gwarancji dotyczącej dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji przechowywanych na stronach internetowych osób trzecich – za to odpowiada wydawca strony internetowej osób trzecich. Ponadto, umieszczając łącza do innych stron internetowych, World Physiotherapy w żaden sposób nie popiera poglądów ani informacji zawartych na takich stronach i nie jest w stanie udzielić zgody na wykorzystanie materiałów znajdujących się na takich stronach.