Zdjęcie członków głosujących na walnym zgromadzeniu World Physiotherapy

Członkostwo

Dowiedz się o członkostwie w World Physiotherapy

World Physiotherapy jest globalną organizacją zrzeszającą krajowe stowarzyszenia fizjoterapeutów. Tylko jedno stowarzyszenie krajowe na kraj/terytorium kwalifikuje się do członkostwa w World Physiotherapy i musi spełnić określone kryteria przed przyjęciem. 

Nie oferujemy członkostwa indywidualnym fizjoterapeutom, ale jako fizjoterapeuta jesteś powiązany ze Światową Fizjoterapią poprzez swoje krajowe stowarzyszenie. 

Organizacje członkowskie World Physiotherapy są pogrupowane w regiony według ich położenia geograficznego.

Coroczny spis członków

Gromadzimy i publikujemy kluczowe dane, dostarczane przez nasze organizacje członkowskie, aby przedstawić pogląd na światowy zawód fizjoterapeuty w corocznym spisie członków. Każdego roku prosimy nasze organizacje członkowskie o wypełnienie corocznego spisu członków i wykorzystujemy odpowiedzi do sporządzenia raportu o zawodzie fizjoterapeuty w odpowiednim kraju / terytorium.  

Niektóre z naszych organizacji członkowskich i regionów mogą również oddzielnie gromadzić dodatkowe dane, aby spełnić ich specyficzne potrzeby.

Nasze organizacje członkowskie i regiony

kształt lewy