Publikacje

Wydajemy publikacje dotyczące naszej organizacji i światowego zawodu fizjoterapeuty

Tworzymy dokumenty informacyjne, raporty i inne publikacje na temat światowej fizjoterapii i globalnej profesji fizjoterapeuty.

Roczne sprawozdania ze spisu członków

2023 raportów

2022 raportów

2021 raportów

2020 raportów

Przegląd roczny i sprawozdania finansowe

Dokumenty informacyjne

Dokumenty informacyjne na temat COVID-19

Raporty

Edukacja

Ramy kształcenia fizjoterapeutów

Wytyczne wspierające ramy edukacji fizjoterapeutów 

Inne raporty